FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Saturday, November 16, 2013 ,

con người 3 - Never give up

Anh không phải là một vật trong một thế giới vật chất.
Anh là một tinh thần trong thế giới tinh thần.
Mỗi công cuộc kinh doanh đều phát sinh ở khối óc và khối óc là trụ sở của tinh thần.
Tư tưởng ở trên hết mọi sự.
Con  người  là  tư  tưởng  hoá  thân.
Tất  cả  những  phát minh đều bắt đầu ở một ý tưởng thuần tuý.
Chúng ta đều là những tinh thần chứa đựng trong cái xác phàm.
Tấtcả chúng ta đều là những mảnh vụn của một khối tư tưởng lớn.
Nhờ khoa học, chúng ta được biết điều ấy.
Trong  người  chúng  ta  luôn  luôn  có  súc  tích  của  một nguồn lực sáng tạo.
 Anh nên biết quý trọng con người của anh hơn.
never-give-up-advise

Never give up chúc bạn hạnh phúc và thành công!Anh là một phần tử của tạo hoá. 

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.