FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Sunday, November 17, 2013 ,

Phát triển con người 4 - Never give up

Mấy thế kỷ gần đây, chúng ta đã nghiên cứu, học hỏi  về  tất  cả  mọi  điều  chỉ  trừ  việc  nghiên  cứu  con 
người, chúng ta đã khảo sát bản thể của mọi vật chỉ trừ bản thể của con người. Ở thế giới bên ngoài chúng ta đã gieo rất nhiều phép lạ nhưng đối với đời sống bên trong của con người, chúng ta không biết hơn những người đã  sống  đời  Tần  Thuỷ  Hoàng.  
Chúng  ta  không  hiểu những gì đã xảy ra trong tinh thần cũng như trong thân chúng ta. 
Chúng ta biết rất ít về nghệ thuật phát triển cá tính con người, về kỹ thuật cư xử của con người. 
Kết quả  chúng  ta  đã  chế  tạo  những  máy  móc,  khai  thác nhiều nguồn lực mà chúng ta chưa chế ngự được.

Never give up - Chúc bạn hạnh phúc và thành công!


Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.