FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Monday, November 18, 2013 ,

con người 5 - Never give up

Phải phát triển con người anh đến tột độ.
Phải đặt việc phát triển cá tính anh trên hết mọi sự. Trong người
anh tràn trề những khả năng.
Lúc thiếu thời không ai biết rõ bản tính của mình. Phải phát triển nó. Đừng bao
giờ phí thời giờ để làm một công việc dễ dàng.
Làm việc cách hủ bại như thế là kẻ thù nguy hiểm nhất của anh.
Nó ngăn trở sự phát triển con người anh.
Khối óc không phát triển là một phí phạm. Phí phạm đó còn nguy hại hơn  sự  phí  phạm  nào  cả.
Anh  phải  dẹp  mọi  chướng ngại  vật  trên  đường  tiến  thụ  của  anh.

Phát triển con người 5

Dưới  mắt  anh không có quan trọng cho bằng cá tính của anh.

Never give up - chúc bạn hạnh phúc và thành công!

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.