FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Friday, November 15, 2013 ,

Never give up - Con người 2

Phải  quý  trọng  con  người  anh  trên  hết  mọi  sự.
Làm một ông chủ đồn điền thì chưa có gì đáng quý đâu.
Một người kém giá trị mà có nhiều tiền cũng chỉ là một anh  hề.
Sự  phát  triển  tài  sản  phải  đi  đôi  với  sự  phát triển cá tính.
Khi đã giàu có, anh phải biết dùng một phần lớn tiền của để phát triển con người anh.
Hãy di du lịch. Hãy đọc những tác phẩm văn chương.
Hãy giao du với những nhân vật trọng yếu.
Hãy dành nhiều thời gian để học hỏi, để tư tưởng.
Đừng để của cải lấn át con người của anh.
Never-give-up-Con-người

Never give up - Con người 2

Never give up - Chúc bạn thành công và hạnh phúc!

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.