FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Saturday, November 23, 2013 ,

Phát triển con người 10

Phải biết tận dụng tất cả những lợi điểm của anh. 
Những lợi điểm ấy có thể là: hoàn cảnh sinh hoạt, cá tính, những hiểu biết chuyên môn, tính khí, tinh thần 
đắc lực, bề giao du. 
Mọi người đều có đối thủ như vậy dù  sao  anh  cũng  nên  biết  làm  hơn  người  trong  công việc làm ăn. Anh phải hơn người ít ra ở một điểm nào đó. 
Never give up tận dụng tất cả điểm mạnh

Công việc làm ăn của anh phải trội hơn đối phương ở một vài khía cạnh nào đó.
 Muốn được vậy, luôn luôn anh phải tự hỏi: “Có cách nào để cải thiện công việc làm ăn của tôi chăng?” 
Anh phải biết dùng tất cả những vốn liếng: tiền bạc, hàng hoá, tài sản, bạn bè, khả năng, trí thức và kinh nghiệm. 

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.