FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Sunday, November 24, 2013 ,

Phát triển con người 11 - độc đáo hơn người

Nếu anh được có một điểm gì độc đáo hơn người, phải là nẩy nở nó.

Never-give-up-advise-11

Never give up - độc đáo hơn người


Mọi tiến bộ đều do một ít người độc đáo mà ra.
Một thiên tài có óc sáng tạo, giúp ích cho nước nhà nhiều hơn một ngàn “người máy”.
Một người có khối óc hoạt động phải tỏ ra có nhiều điểm độc đáo.
Họ  phải  phát  huy  tư  tưởng  và  điều  khiển  mọi  hoạt động của mình.
Mọi tiến bộ trong xã hội đều do đó.

Never give up - Chúc bạn hạnh phúc và thành công!

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.