FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Monday, November 25, 2013 ,

Phát triển con người 12 - Ưu điểm của anh

Đâu là ưu điểm của anh!
Anh giỏi về việc gì?
Anh học môn nào dễ dàng nhất?
Theo anh, anh có tài để làm công  việc  gì?

Phát triển con người 12 - Đâu là ưu điểm


Thường  khi,  người  bạn  trẻ  không  thích ứng với nghề đầu tiên của họ. họ vào nghề ấy do một sự tình cờ.
Họ chưa biết rõ họ.
Nhiều bạn trẻ tự nhiên thấy thiên về một công việc nào đó.
Họ phải tự xét, phải phân tách những thành công, những thất bại của họ cho đến khi tìm thấy công việc thích hợp với họ nhất.

Never give up - Học để thành công!

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.