FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Monday, November 25, 2013 ,

Phát triển con người 13 - Tập trung vào điểm mạnh

Anh  phải  biết  tập  trung  vào  một  điểm  chính.
Đừng làm hỏng cuộc đời vì mãi chạy đi tìm một nghề thích hợp.
Luôn luôn anh phải đi tìm tất cả những gì có thể giúp anh trổ hết tài.
Nếu anh không quan tâm đến công việc làm của anh, anh sẽ thất bại và khốn đốn.
Có thể ví anh như một con cờ.
never-give-up-advise-13
Phát triển con người 13 - Tập trung vào điểm mạnh

Anh phải biết tìm chỗ nào thích ứng để đặt mình vào đấy.
Phải nghiên cứu bản tính  của  anh  và  chọn  lựa  kỹ  lưỡng  công  việc  làm  ăn thích hợp của anh.

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.