FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Tuesday, November 26, 2013 ,

Phát triển con người 14 - những khả năng tiềm tàng bên trong

Đừng  xem  thương  những  khả  năng  tiềm  tàng trong  người  anh.
Ít  người  biết  tận  dụng  những  tài
nguyên tinh thần và triệt để khai thác nó.
Hãy xem sự cách biệt giữa nước ao tù và nước sông động.
Lấy một ly nước tức là lấy 200 gờ ram nước đem đun sôi nó sẽ biến thành hơi nước, có một sức mạnh của một phần sáu mã lực.
never-give-up-advise-14

Phát triển con người 14 - khả năng tiềm tàng bên trong


Lửa làm cho một nguồn lực tiềm tàng biến thành một nguồn lực thực sự.
Tất cả những nguồn lực tiềm tàng của anh có thể biến thành nguồn lực nếu anh có ngọn lửa thiêng tức lòng hăng hái và can đảm.

Never give up - Học để thành công!

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.