FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Thursday, November 28, 2013 ,

Phát triển con người 16 - Thói quen ngăn nắp

Những  thói  quen  tốt sẽ trợ giúp anh rất nhiều nếu anh chịu  khó  tập. Đó cũng là một cánh để khỏi vướng những thói xấu.
Trong phòng ngủ anh,mọi vật đều phải có một chỗ nhất định. Phải có trật tự. Đừng để trong túi những vật gì vô ích.
Một vật nào đó phải luôn nằm ở một túi áo nào đó, khỏi mất công tìm kiếm.
Nếu chung quanh anh thiếu ngăn nắp thì đầu óc anh chẳng khác ở trong sương mù.
Phải xếp đặt những món đồ vặt vạnh của anh cánh nào đó dể anh đỡ phải săn sóc và đỡ mất thời giờ.
Phát triển con người 16 - Thói quen ngăn nắp
Never give up - Học để thành công!

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.