FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Friday, November 29, 2013 ,

Phát triển con người 17 - Là người hữu dụng hơn

Không có gì giúp một người làm công mau tăng lương tiến chức bằng sức cố gắng của họ để trở nên hữu dụng.
Xét kỹ ra thì mỗi người làm công chỉ là một phương tiện định món tiền hoa hồng cách giản dị đấy thôi. Thật ra người thì người giúp việc nào cũng có hưởng số hoa lợi đều ăn lương theo hoa hồng tuy rằng họ lãnh lương  tháng, cái  mà chúng tôi gọi là đồng lương tháng chỉ là một phương tiện định món tiền hoa hồng cách giản dị đấy thôi.
Thật ra người thì người giúp việc nào cũng có hưởng số hoa lợi.
Vì vậy họ phải hành động như một người hùn hạp để rán làm cho xí nghiệp tăng lợi.
never-give-up-advise-17

Phát triển con người 17 - Là người hữu dụng hơn


Nếu anh muốn người ta lưu ý đến anh, anh phải nhờ đến quan điểm của họ.

Never give up - Học để hoàn thiện

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.