FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Tuesday, November 19, 2013 ,

Phát triển con người 6 - Never give up

Phát triển cá tính của anh cũng là một cách phụng sự nước nhà. 
Nếu anh thiếu năng lực, thiếu những tri 
thức chuyên môn, anh không thể đóng góp vào tài sản Nhà nước. 
Một cái rừng to là nhờ những cây đại thụ 
chứ đâu phải nhờ những cọng sậy, những bụi cây. 
Một đất nước cường thịnh không phải do dân số đông mà do  giá  trị  của  những  cá  nhân  lỗi  lạc.  
Một  nước  giàu mạnh là một nước có nhiều người siêu đẳng.

Phát triển con người 6


Đối với nước nhà, anh có bổn phận phát triển tận độ những khả năng của anh. 

Never give up - Chúc bạn hạnh phúc và thành công!

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.