FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Thursday, November 21, 2013 ,

Phát triển con người 8

Hãy  dùng  những  giờ  nhàn  rỗi  để  cải  thiện  con người anh. 

Never give up - Học để thành công


Hãy dùng một nửa thời giờ ấy để học hỏi, 
còn một nửa để giải trí và để tham gia đời sống xã hội. 
Cùng một lúc anh phải nên phát triển những khả năng tinh thần và xã hội, địa vị xã hội của anh sau này sẽ tuỳ 
thuộc một phần lớn cách anh sử dụng những giờ nhàn rỗi ấy. 
Những gì anh làm trong lúc anh hoàn toàn làm 
chủ lấy anh sẽ chứng minh giá trị con người anh. 
Nếu anh  dùng  những  giờ  tự  do  này  để  chơi  bời,  hoặc  để không ngồi rồi thì anh sẽ chìm đắm vào đám đông. 
Anh phải có một “thú vui” riêng, làm một công việc nào đó, nó bắt buộc khối óc anh hoạt động. 

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.