FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Friday, November 22, 2013 ,

Phát triển con người 9

Phải tự xét mình.

Never give up - Phải tự xét mình.


Anh có tài về phần nào?
Anh đã thất bại cách nào, học vấn anh ra sao? Và quan trọng hơn: các anh thi thố trên sân vận động ra sao? 
Các anh đối xử với bạn bè ra sao? Anh thích làm công việc gì? 
Anh có “Thú vui riêng” nào chăng? 
Anh có biết điều khiển cuộc đời anh chăng? 
Hay anh đã thả nó trôi theo dòng nước. 
Những cố gắng của anh nhằm về mục đích nào?
Anh có biết những tật xấu và khí chất của tính tình anh chăng? 
nh đã nổi tiếng về phần nào? 

Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.