FLC Tropical City Ha khanh
Đăng bởi Tư vấn đầu tư lúc Wednesday, November 20, 2013 ,

Phát triển cong người 7

Những giờ phút quý nhất trong đời anh là những giờ nhàn rỗi. 
Tương lai của anh tuỳ thuộc cách anh sử dụng những giờ nhàn rỗi ấy hơn là những gì anh đã làm trong giờ làm việc. 
Đó cũng là một cách thí nghiệm để xem anh có thật sự quyết tâm xây dựng một tương lai xán lạn chăng? 
Một quy tắc hay là: dùng một nửa thời giờ nhàn rỗi để giải trí, để nghỉ ngơi, còn một nửa thì dùng để phát triển cá tính của mình. 
Anh có thể cải thiện con người của anh, có thể dự bị để thăng trật nếu anh biết sử dụng một cách khôn khéo những giờ nhàn rỗi buổi tối và trong những ngày nghỉ.
never-give-up

Never give up - Chúc bạn hạnh phúc và thành công! :D


Vietnam Real Estate Investment - Investing in Viet Nam Property - Investment guide Vietnam

Liên hệ với chúng tôi

0916 981089

anhphan14@gmail.com

skype Chát cùng FLC TROPICAL CITY HA LONG

Lastest post

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND ORIGINAL PRICE

flctropicalcity

Please contact Vietnam Real Estate Investment distributor for advice ORIGINAL PRICE PRICE and related information, or register to receive information in the form below, we will contact you in soonest. Special thanks!

COMMITMENTS FROM US

  • Provide the latest information from the Investor
  • Advise you to choose the most beautiful apartment and floor
  • Support you find apartments that suit the budget
  • No extra charges, any difference
  • Accompanied with customers before and after sales
  • Support legal advice and sales contracts
  • Support for making bank loan procedures
  • Shuttle you to see the model of the project directly
  • Support the transfer when the customer needs

Hotline : 0916 981089

REGISTER TO RECEIVE INFORMATION AND CONSULTANCY

Please fill in the form below, we will contact you as quickly as possible.